Franchise Sistemi ve Pizza House

Franchise Sistemi ve Doğru Marka Seçiminin Önemi

Başvuru için +90 (212) 275 7766'ı veya +90(532) 374 2848'i arayabilir veya forumumuzu buraya klikleyerek doldurabilirsiniz.

Franchise sistemi toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde hızlı ve verimli bir büyümeyi gerçekleştirebilmek amacıyla oluşturulmuştur.

Franchise ve Franchising sistemi tanınmış bir markanın, oluşmuş bir imajını belli bir bedel karşılığında belli standartlar içinde, bağımsız bir yatırımcıya kullandırılmasıdır. Ana firmanın belirli bir bölgede ve belirli bir süre için, belirli ayrıcalıkları kullanma hakkını bir diğer firmaya verdiği; yönetim, organizasyon, eğitim, tedarik konularında yardım sağladığı, denetlediği ve danışmanlık yaptığı bir pazarlama ve dağıtım yöntemidir. Ana firma tarafından bağımsız firmaya verilen imtiyaza Franchise denir (1).

Ana firma tarafından hazırlanan markanın satışı, franchise , franchising anlaşmasıyla işletmeci firmalara devredilmektedir. 

Franchise sistem, markanın satışının yanı sıra, ana firmanın tecrübelerini aktarması, destek hizmetlerini (eğitim programları, tanıtım faaliyetleri vs.) işletmeci için yürütülmesi karşılığında, işletmeci firmanın cirosunu, belli bir orada ana firmaya devretmesi esasına dayanır.

Türkiye Ulusal Franchise Derneği  (UFRAD) Üyeliği (2004); 

Pizza House 2004 yılında UFRAD (Türkiye Franchise Derneği) üyesi olmuş, Pizza House-Coffee Corner kurucusu Cem Koşmaz 2010 yılından beri UFRAD yönetim kurulunda, denetleme kurulu dahil farklı birimlerde görev alıp, Türkiyede franchising gelişmesi için çalışmalarına devam etmektedir(2).

Pizza House Franchising hizmetinde verilen destekler;

Yatırımcının belirttiği lokasyonlarda karlılık fizibilitesinin yapılması veya yatırımcının talepleri doğrultusunda uygun lokasyon tespitinin yapılarak aday yerlerin belirlenmesi;

a. Lokasyon Tespiti, belirlenen lokasyonda, yatırımcıyla beraber uygun mağazanın bulunması,
c. Aday mağazaların karlılık fizibilitelerinin yapılması,
d. AlışVeriş Merkezlerinde başvuru-kiralama konusunda danışmanlık yapılması,
e. Kira kontratlarının yapılmasında hukuki danışmanlık verilmesi,

Mimari Projelendirme;

a.Mimari Projelendirme;. Belirlenen yere uygun 3 boyutlu mimari tasarım ve uygulama projesinin hazırlanması,
b. Projeye uygun iş akışlarının belirlenmesi,
c. Pizza fırını ve Pizza House Restaurantı için, yerel otoritelerden gerekli izinlerin alınması konusunda gerekli yönlendirilmelrinin yapılması,
d. Hazırlanan Mimari Projenin uygulaması esnasında denetiminin yapılması,
e. Dekorasyon malzemelerinin temininde danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
f. Mutfak ve Servis ekipmanlarının Pizza House standartlarında, temini ve satın alınmasında danışmanlık hizmetinin verilmesi,

Anahtar teslim veya proje takibi şeklinde teklif verilmesi;

Personel alımı ve eğitimi;

a. Personel alımıda aday ilanlarının hazırlanması ve ilanları verilmesi veya bölgeye göre verdirilmesi,
b. Başvuralardan Aday havuzunun incelenmesi ve kısa liste oluşturulması
c. Adaylarla görüşmelerin yapılması,
d. Yatırımcıya ve Mağaza Müdürüne, restoran işletmeciliği hakkında eğitim verilmesi;
1. Muhasebe,
2. Satın Alma,
3. Mal Tedariki,
4. Personel Yönetimi,
5. Paket Servisi,
6. Müsteri ilişkileri Yönetimi, vb. konularında özel eğitim verilmesi,

e. Yatırımcıya, ‘ Pizza Evi Çalışma Esasları Kılavuzu’, ‘ Pizza Evi Disiplin Yönetmeliği Kitacığı’ve ‘ Pizza Evi Kıyafet Yönetmeliği, Ürün Kitabı, Yönetici Eğitimi kitabı gibi yaklaşık 500 sayfalık eğitim dokümanlarının verilmesi,
f. Mağazanın idari kadrosuna, Pizza House tarafından temin edilecek olan ResCom bilgisayar yazılımı hakkında detaylı kullanıcı eğitimlerinin verilmesi,
g. Seçilen personel için eğitim planının yapılması ve gerekli eğitimlerin 15 gün kadar mevcut mağazalarda uygulamalı olarak verilmesi,
h. Eğitim sonunda personelin yeterlilik sınavına tabi tutulması,
ı. Pizza Ürünlerinin reçetelerinin ve yapılış şekillerinin temini,

Mağaza Açılışı;

a. Yatırımcı ile birlikte açılış organizaysonun ve tanıtıcı faaliyetlerin planlanması,
b. El ilanı, Masa mönüsü, Radyo reklamı ve Bilbord gibi tanıtıcı reklam tasarımlarının hazırlanması,
c. Açılış döneminde, diğer mağazalardaki tecrübeli personelin ve Pizza House’un kadrolu personelinin desteğinin sağlanması,

Mağaza Denetimleri;

a. Pizza House yetkilileri tarafından belli periyodlarda haberli veya habersiz olarak mağazanın işleyişinin ve ürünlerin denetlenmesi,
b. Gizli müşteri uygulaması ile hizmet ve ürün standartının ölçümlenmesi ve raporlanması,
c. Denetimler neticesinde tespit edilen eksiklikleri gidermek amacıyla eğitimlerin yapılması,
d. Yeni ürün ve sektör bilgilerinin verilmesi
e. Mağazaya özel satış stratejilerinin belirlenmesi ve uygun pazarlama desteğinin verilmesi,
f. Pesonel istihdamında doğabilecek sıkıntılarda, Pizza House’un kadrolu personeli ile mağazanın kesintisiz hizmet verebilecek şekilde desteklenmesi,

ResCom Uygulamaları;
ResCom bilgisayar programı; Bir pizza restaurantında gerekli olan;

Ürün maliyetleri, günlük harcamalar, malzeme adetleri, tanımlanan malzemelerin detaylı bir şekilde stok girişinin yapılması ve buna bağlı her türlü raporlamalar, ödemeler ve borc takibi, ürün recetelerinin tanımlanması maliyetlerinin hesaplanması, Günlük / Aylık detaylı ciro ve kasa takibi, ay sonu Satış / Masraf / Ödeme raporlarının alınması, recetelere göre satılan ürün içeriklerinin stoklardan otamatik olarak düşülmesi, Müşteri bazında şikayet, promasyon, ürün, sipariş, indirim, adres bazında detaylı giriş yapılabilmesi, gecmişe dönük bu çalışmaları ve raporlarını içeren CRM uygulamaları, Siparişin alınmasından teslimine kadar gecen süredeki her aşamanın takibi ve raporlanması, Personel bazında veya ödeme şekli bazında siparişlerin takibi, Personel giriş cıkış takibi, İki tarih arası, istenirse belli saat aralıklarına göre Ürün / Boyut / Ödeme Şekli / Stok / Maliyet vb. detaylarda her türlü raporların,

Raporların alınabilmesini sağlayan Pizza House tarafından yazılmış özel bir programdır.

Başvuru için +90 (212) 275 7766'ı veya +90(532)374 2848'i arayabilir veya forumumuzu buraya klikleyerek doldurabilirsiniz.